Degvielas patēriņa normas


Juridiskām un fiziskām personām piederošām transportlīdzekļiem, Centra eksperti nosaka degvielas patēriņa normas.

Norma ietver vidējo patēriņu, kā arī papildus koeficentus, kurus ņem vērā ekspluatācijas īpašos nosacījumos, gada laiku, tehnisko stāvokli un transportlīdzekļa vecumu.

Oficiāli noteiktas un pamatotās normas nepieciešamas, lai korekti aprēķināt izdevumus par iegādāto degvielu, smērvielām u.c.