Transportlīdzekļu novērtēšana


Centra eksperti veic transporta līdzekļu tehnisko un materiālo novērtēšanu. Saskaņā ar Latvijas un Eiropas likumdošanas aktiem, šāda novērtēšana nepieciešama mantojumu lietas tiesas noformēšanai, juridiskām personām transportlīdzekļu noņemšanai no balansa.

Novērtēšanas metodikā tiek izmantoti korekcijas koeficenti, ņemot vērā tehnisko stāvokli, morālo un fizisko nolietojumu, esošie vai slēptie bojājumi un komplektācija. Nepieciešamības gadījumā eksperti aprēķina kopējo materiālo zaudējumu un transportlīdzekļu bojājumus.