Refrižeratori


No 1998. gada Latvijas autotransporta līdzekļu sertifikācijas centra LALSC inspekcijā uzsākta refrižeratoru tehnikas pārbaudes un inspicēšana saskaņā ar ATP Nolīgumu par ātrbojīgo pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šo pārvadājumu veikšanai.

2003. gadā LALSC inspekcija tika akreditēta, ka Izmēģinājumu stacija (Testing station) un pilnvarota ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta lēmumu speciālo pārvadāšanas iekārtu pārbaužu un izmēģinājumu veikšanai.

No 2004. gada LALSC izmēģinājumu stacija tika reģistrēta ANO Tehniskā komitejā Ženēvā (sk. Testing station). Strādājot saskaņā ar ATP Nolīgumu un Latvijas Republikas likumu LALSC veic visu tipu refrižeratoru izmēģinājumus un sertifikāciju.

LALSC inspekcijas speciālisti piedalās apmācībās un semināros, kurus organizē vadošie ražotāji CARRIER, THERMO KING, EUROVEST un EUROSERT.

Informācija par transportlīdzekļu pārbaudēm glabājas LALSC inspekcijas arhīvā saskaņā ar lietu nomenklatūru. Informācija sniedzama pēc pieprasījuma no inspekcijas kvalitātes vadītāja.

ATP Nolīgums par ātrbojīgo pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šo pārvadājumu veikšanai stājās spēkā 1976.gadā 21. novembrī. Kopš ATP Nolīguma stāšanas spēkā Eiropas ekonomikas komisijas iekšējā transporta komitejas ātrbojīgo pārtikas produktu pārvadājumu darba grupa (WP.11) regulāri aktualizēja nolīgumu un veica izmaiņas Nolīguma un tā pielikumu tekstā. ATP Nolīguma tekstā noteiktas prasības ātrbojīgo pārtikas produktu pārvadājumu veikšanai, tehniskās prasības transportlīdzekļiem, izmēģinājumu veikšanai, ir protokolu un sertifikātu veidlapas, ka arī uzlīmju un plāksnīšu formas. 2002. gadā novembrī Latvijas Republika pievienojas pie Nolīguma.

Par tehnisko institūciju bija nozīmēta LALSC inspekcija