Mācību automobiļi


Saskaņā ar Latvijā spēkā esošiem “Pārbūves noteikumiem”, automašīnas un autobusi var būt pārbūvēti par “Mācību”

Centra inženieri un eksperti veic pārbūves, automašīnas un autobusu nepieciešamās komplektācijas konsultācijas.

Pēc pārbūves Centra eksperti ir tiesīgi veikt tehnisko ekspertīzi un izsniegt apliecinājumu, uz kura pamata CSDD būs izpildīta automašīnas vai autobusa pārreģistrācija par “Mācību”.